‍ ‍ شورا و شهردار صدمیلیارد تومانی باشید

پایگاه خبری تحلیلی و اطلاع رسانی ایل نیوز

‍ ‍
“بهنام عکاشه”
کمتر از شش ماه از انتخاب ظفری به شهرداری گچساران می گذرد و این در حالیست که از چهارماه پیش موضوع استیضاح شهردار بر سر زبان هاست و چند روزی است که وارد فاز اجرائی شده است.
اعضای محترم شورای شهر باید بدانند انتخاب این زمان برای استیضاح و احتمالا برکناری شهردار یک شهر، بدسلیقگی صرف بوده و شهر در آستانه پذیرائی از میهمانان نوروزی و… بدون مدیریت شهری خواهد شد.
اگرچه ممکن است برخی مباحث مطرح شده توسط منتقدین شهردار، قابل دفاع و درک باشد ولی اینگونه حمله نمودن فقط طرف مقابل را در نزد افکار عمومی ذیحق جلوه می دهد.
چه هنوز نمی توان عملکرد ظفری را در بوته نقد قرار داد و برای سنجش عملکرد یک مدیر، با در نظر گرفتن فرصت کافی، بابد عملکرد او را با لحاظ ظرف زمان، مکان و شرایط، مورد مداقه قرار داد.
نبایستی منکر تلاش های ظفری در ماه های اخیر شد.
شهردار نیز باید بداند اگر این روزها رسانه ها و افکار عمومی کم و بیش از شورا هواداری نمی کنند نه به دلیل عملکرد او و تیمش، که به دلیل فقدان عملکرد شهرداری برای سنجش است.
مردم می گویند استیضاح، چرا و به چه علت. به چه بهانه ای.
ظفری نیز باید بداند پیش از او و پس از او شهرداران زیادی بر مجموعه شهرداری، حکمرانی کرده اند و می کنند و هنوز نمی توان درباره عملکرد او با قطعیت اظهار نظر نمود.
ظفری باید بداند این بار امانت نه امروز که فردا یا فرداهای دیگر از دوشش به هر علتی(استیضاح، استعفا، پایان دوره یا…) برداشته خواهد شد و در نهایت این مردم هستند که داور نهائی عملکرد او و تیم مدیریتی اش خواهند بود.
شورا و شهردار باید به این نکته مهم توجه کنند که با تلاش بزرگان این شهر، و زخم زبان ها و فشارهای رقبا، مدیریت شهری دوگنبدان، بدون احتساب اعتبارات هزینه ای، صاحب حدودا هزار میلیار ریال تا سال مالی جاری خواهد بود.
در عمل نیز بایستی چه از طرف شورا و چه از طرف شهردار، راهکارها، استراتژی ها، معاونین، مدیران، پیمانکاران، طرح ها، پروژه ها و حتی رفتارها با نگاه صدمیلیاردی انتخاب شوند.
ظاهر قضیه حداقل می گوید اتفاقات در مدیریت شهری اتفاقات صدمیلیارد تومانی نیست و تفاوت گچساران ۹۶ با گچساران ۹۷، صدمیلیارد تومان نیست.
پس شورا از فرصت قانونی استیضاح صرف نظر نماید و آن را به زمانی بهتر و با توجیهاتی منطقی تر موکول نموده، شهردار نیز حرف منتقدین را شنیده و در راستای رفع موانع، گام بردارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.