محمد علی وکیلی؛ “نفوذی” سرلیست امید

پایگاه خبری تحلیلی و اطلاع رسانی ایل نیوز

قرار بود که قلمش در ثنای رستگاری ملت بچرخد و جوهر شرافت نویسندگی اش، نفی کننده هر قدرت برتر بر درخت سبز ملت ایران باشد!
قرار بود که ابتکارش، طرحی نو براندازد و صدای ملت شود و خود نیز با جامه وکالت ملت، سخنگوی ترک و کرد و عرب و بلوچ و لر های شجاع اما مظلوم ایران باشد!
قرار بود فرزند زاگرس در قلب دماوند تهران، کنار دیگر صداهای مجلس، نوید دهنده بهارستان استان شود!
قرار بود اینک که بر فرش اٌمید به خانه بخت ملت رسیده است، گره از بخت جوانان بیکار بگشاید و در کنار هم سویی با دولت، صدای احقاق حقوق جوانان بیکار از دولت باشد!
قرار بود از مصائب های که بر ملت و کشور و آینده جوانان رفته است، بگوید؛ نه آنکه ستون های سخن های سردبیرش ، در جان به قربانت شوم، قدرت طلبان شود!
قرار بود ابتکارش، ثناگوی اصحاب قدرت، نباشد!
قرار بود با عهدی که ملت با اٌمید با او بسته بودند، امیدوارانه بماند؛ اما افسوس و دو صد افسوس که نه او را اٌمیدی به گشایش بود و نه رای های اٌمید به قدرت قلمش، چشم انتظار ماندند! زیرا در همان روز های آغازین مجلس مشخص شد که عصای ابتکارِ وکیلی، معجزه ای ندارد جز برای فرزندان و برادران خویش!
در حقیقت او سر لیست اٌمید خانواده وکیلی و جمع منسوبین بوده است نه سر لیست اٌمیدِ ملتی که به کاغذ های کاهی روزنامه ابتکار و به قامت کوتاه قلم های ثنای گوی قدرت طلبان چشم دوخته بودند!
اما…

اما محمد علی وکیلی!
کسی که در روزگاری که سروهای بلند اصلاحات از حضور در بهارستانِ ملت، یکی پس از دیگری محروم شدند، به یکباره قد علم می کند تا از صاحب امتیازی روزنامه ای که در اصالت فکری آن در جبهه اصلاحات همچنان تردید های زیادی وجود دارد به یکباره جامه وکالت مردم تهران را به تن کند و وارد ساختمان هرمی مجلس شود!
وکیلی که روزنامه ابتکار خود را با سند اصلاحات و پلاک اعتدالی به جامعه معرفی می کند نباید از یاد ببرد، روزنامه ای که در دوران احمدی نژاد که به خزان و ورطه نابودی تمام روزنامه های اصیل اصلاح طلبی منجر شد ، افتخار روزنامه ابتکارِ بی استعداد سیاسی، این می شود که در دولت احمدی نژاد از دست وزیر فرهنگ ستیز آن، تندیس منصف ترین روزنامه منتقد را دریافت کند آن هم در شرایطی که در همان روزها، روزنامه های شرق و اعتماد اصلاحات با برگه های احضاریه به دادگاه یا توقیف و پلمپ مواجهه می شدند!
کاش دکتر وکیلی دست به قلم شود و سرمقاله فردای روزنامه ابتکارش را درباره راز همپوشانی و وفاداری خود و روزنامه ابتکارش را با جریان اصولگرایی بیان کند که چرا در زمانی که قلم های اصلاح طلبان یکی پس از دیگری می شکستند و دفتر روزنامه هایشان پله پله تعطیل و پلمپ می شدند یا نویسندگان آنان بازخواست و حتی مسئولین روزنامه هیچگاه رنگ تائید صلاحیت را در هیچ عرصه سیاسی و اجتماعی ندیدند اما دکتر وکیلی نه تنها در تائید صلاحیتش مشکلی ایجاد نمی شود بلکه خود و روزنامه اش در هیچ حادثه ای آسیب نمی بینند و صد البته دست نوازش یارانه دولت اصولگرا نیز، تنها بر کاغذ های کاهی او کشیده می شود تا او چون قهرمانی بی رقیب، ناجی تیم اٌمید ایران و تهران لقب بگیرد!
به راستی راز محبت اصولگریان به دکتر وکیلی درچیست؟
امروز کسانی که رشدشان را مدیون دنا و بویراحمد بوده اند اما هیچگاه به این خاک و این مردم مهر وفا و خدمت نپاشیدند، آمده اند تا از رنج دنا، برای خود داستانی قهرمانانه بسازند؛
دکتر وکیلی که امروز داعیه عزیز تر از مادر برای بویراحمد و دنا شده است در همین گام اول باید پاسخ دهد که آیا او وکیل المله بوده است یا وکیل الدوله؟ این چه منش و مرام سیاسیست کسی که باید سخنگوی صداهای درد های ملتش باشد به یکباره سخنگوی دولت می شود و افتخار سخنگویی دولت در سال ۹۶ را جز خدمات مردمی اش می شمارد؟

دکتر وکیلی؛ صاحب امتیاز روزنامه ابتکار!
شمای که حضور در کابینه قدرت و سخنگوی این دولت را نشانه ای از نبوغ و هوشمندی سیاسیتان و نفوذ و اعتماد رئیس دولت و اعضای کابینه یشان را برای خویش قلمداد می کنید باید بدانید گناه و خطای شما در حادثه های چون قطار سمنان، کشتی سانچی و حادثه هواپیمایی یاسوج-تهران بیش از وزیر راه و شهرسازی می باشد!
چرا که اگر شما، دارای نبوغ سیاسی می بودید چرا باید از وزیری که قبلا مسئولیت وزارت در دولت های اسبق را داشته است و صد البته کارنامه درخشانی نیز نداشته است اینک توسط شما در دولت مورد حمایت قرار گیرد و به واسطه جایگاه شما در مجلس برای کسب رای اعتمادش، لابی های فراوان برگزار شود؟ آیا واقعا شما غمخوار ملت بوده اید یا دوست دار قدرت؟
آیا شما به فکر احقاق حقوق ملت بوده اید یا به فکر برداشتن سهم و حقوق خود بر سفره پهن شده لیست نا اٌمید؟
میدانم به کاماتن خوش نمی آید ولی حقیقتا شما وکیل الدوله اید و نام پاک و مقدس وکیل المله بودن برای شما بسیار سخت و سنگین است!

دکتر وکیلی؛ عضو هئیات رئیسه مجلس ثنای گوی دولت!
پاسخ دهید شمایی که عضو هیات رئیسه مجلس هستید، سخنگوی کمپین انتخاباتی رئیس جمهور ب.ده اید، روزنامه ابتکار کشوری بر قلم های شما چرخیده و چاپ شده است، از اعضای لیست اٌمید ایران و تهران بوده اید و به واسطه جایگاهتان از قدرت نامحدود در بین اصحاب قدرت دولتیان بهرهمند شده اید، تاکنون چه قدم مثبت و امتیاز بزرگی برای استان برداشته اید یا به سرانجام رسانده اید؟
کارنامه تلاشتان را در امر خدمت رسانی به استان منتشر کنید تا مشخص شود تصحیح کارنامه شما توسط ملت، سفید بوده است یا سیاه؟
اگر شما واقعا دلسوز ملت بوده اید چرا در کنار ملت نایستاده اید و تن به سخنگوی اصحاب قدرت و دولتیان داده اید؟ آیا مردم در نگاه شما تنها تا آن زمانی که نردبانی برای موفقیت شما محسوب می شوند صاحب عزت و کرامتند و بعد از آن چون کاغذ های کاهی کم بهره و بی ارزشند؟
شما اگر دلسوز ملت ایران بوده اید چرا نسبت به حادثه تلخ قطار سمنان، که خون های بیگناه زیادی ریخته شد، مسئولین خطار کار را باز خواست و به ملت معرفی نکردید؟ آیا خون دوستان اصحاب قدرتتان از خون ملت نجیب ایران رنگین ترست؟
شما اگر صدای ملت بودید چرا نسبت به حادثه سوزناک فرزندان ملت که در غربت، به دور از وطن، زیر آب و آتش ذوب شدند فریاد “وا ایرانا” سرندادید؟ آیا آنان فرزندان این مرز و بوم نبودند؟
چون هیچ از آن شهدای خدمت، فرزند هیچ یکی از اصحاب قدرت نبودند، آیا باید مرگ سرنوشت تاریخیشان لقب گیرد؟ شما در کجای این دادخواهی قرار داشتید؟ یا بهتر بگویم بر سر کدام سفره امتیاز بندی سیاسی نشسته بودید که اشک داغ خانواده های چشم انتظار؛ وجدان به خواب رفته شما را بیدار نکرد؟
شما اگر از جنس مردم و رای مردم بودید و خود را فرزند زاگرس و متولد دنا و بشار می دانستید چرا از نفوذ و قدرت خویش در مجلس و دولت استفاده نکردید تا مسیر خطرناک هوایی یاسوج-تهران تغییر کند؟ چرا تلاش نکردید تا هواپیمای فرسوده و قدیمی یاسوج تعویض شود؟ چرا همانگونه که برای وزیران ناکارآمد دولت ساعت ها لابی و جلسه برگزار کردید برای منطقه مادری و پدری یتان یکبار جلسه نگرفتید، از مسئولی سئوال و وزیری را تهدید به استیضاح نکردید تا سیستم فرودگاهی آن تجهیز و تکمیل شود؟
اما متاسفانه امروز در فراری رو به جلو به جای پاسخگویی به مردم بویراحمد و دنا، ادعای دادخواهی می کنید تا کسی سهم ناتوانی شما در تحمیل وزرای خسته و ضعیف دولت بر گرده ملت را از شما بازخواست نکند!
به خوبی می دانید که شما و برخی همکاران تهران نشینتان در امتحان مردم تهران، رفوزه و اٌمید مردم تهران را نااٌمید کرده اید و دیگر در لیست انتخابی مردم تهران جایی ندارید به همین خاطرست که با استفاده از بازی های رسانه ای که بیش از هئیات رئیسه و نمایندگی مجلس در آن استعداد دارید سعی در دلسوز جلوه دادن خویش برای منطقه بویراحمد و دنا را در سر می پرورانید که اگر در تلاش برای ورود به لیست انتخابیه تهران مشروط شدید؛ این فرصت را برای خود قائل شوید تا برای آزمون وکالت مردم بویراحمد و دنا ثبت نام کنید؛ اما غافل از آنید که اگر تهران نشینان دو سال است نسبت به شما و برخی همکارانتان نااٌمید شده اند، اما مردم استان سالهاست که از شما دل کنده اند و نااٌمیدند!

جناب وکیلی!
شما نه تنها مردم تهران را پشیمان، سرخورده و نااٌمید کرده اید بلکه مایه خجالت و شرمساری جبهه اصلاحات در کشور را نیز به باور آورده اید! اصلاحاتی که با شعار عدالت، مبارزه با فساد و رانت و تحکیم شایسته سالاری و ارتقاء تخصص، همواره در میدان های سیاسی-اجتماعی پا می گذاشت و رقیب خود را به خاطر بی عدالتی و محبت به نورچشمی های بی استعداد، مورد شماتت قرار می داد هیچگاه فکرش را نمی کرد روزی توسط مدیر مسئول روزنامه ای که ادعای اصلاح طلبی می کند، به واسطه شخصی که خود را جز ۵ نفر برتر لیست اٌمید تهران می شمارد، توسط نویسنده ای که خود را تئورسین برتر دولت و نظریه پرداز اعتدال می داند، اینچنین در افکار عمومی سقوط کند و فرزند دهه هفتادی اش به عنوان عضو هئیات مدیره یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت کار مشغول به کار شود؛ آن هم در شرایطی که خیل عظیم جوانان جویای کار دهه ۶۰ و دهه هفتاد با بالاترین مقاطع تحصیلی از فرط بیکاری چون شمع می سوزند تنها به این جرم که همانند فرزند دکتر وکیلی ژن خوب نبوده اند و سفارش نشده اند و یا به خاطر موقعیت ویژه پدر در هئیات رئیسه مجلس مورد باج خواهی از وزار قرار نگرفته اند!

جناب وکیلی!
در باب شما نوشتن، بسیارست و کاغذ های کاهی، فراوان!
وقت تنگ است و ذهن مخاطب از شنیدن نامتان خسته و نااٌمید!
پس اجازه بدهید تمام ناگفتنی ها را در همین یک جمله برای شما و مخاطبین آگاه خلاصه کنیم تا به خاطر بیاورید که آقای دکتر ستار هدایتخواه عضو ارشد جبهه پایداری کشور و نماینده سابق مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی وقتی با شما در دانشگاه دولتی یاسوج به مناظره نشست و شما با صدای بلند و نطق غرا از ایدیولوژی جبهه اصلاحات جانانه دفاع می کردید و حتی تندتر از سعید حجاریان به جبهه اصولگرایی می تاختید؛ دکتر هدایتخواه به گفتار شما لبخند زد و گفت: “آقای وکیلی این همه از اصلاحات و سید محمد خاتمی و جامعه مدنی و آزادی بیان و … دفاع نکنید؛ گویا شما از یاد برده اید که محمد علی وکیلی “نفوذی” جریان اصولگرا در بین اصلاح طلبان بوده است”.
“فصلی نو”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.