بیــــــانیـــــه مهم شـــورای هنرمنــــدان و انجـــمن هــــای هنـــر ی استــان کهگیلویــه و بویـــراحمد

بیــــــانیـــــه مهم شـــورای هنرمنــــدان و انجـــمن هــــای هنـــر ی استــان کهگیلویــه و بویـــراحمد

پایگاه خبری تحلیلی و اطلاع رسانی ایل نیوز شورای هنرمندان و انجمن های هنری کهگیلویه و بویراحمد طی بیانیه ای به انتخاب مدیران و مسئولین مربوط و نامربوط  در مجموعه های فرهنگی استان (اداره کل فرهنگ...
read more